Thursday, March 5, 2009

Technologia w służbie picia

Możliwe, że dni tradycyjnej karty win są policzone. Tylko jak w tym natłoku atrakcji znaleźć jeszcze czas, żeby spróbować zawartości kieliszka?

Thx to Junior.

No comments: