Tuesday, September 23, 2008

Wine Testing

Z www.rp.pl dostarczyła Ewa Bu - "Butelki starego wina traktowane są jak dzieła sztuki, obrazy i rzeźby. Specjaliści sprawdzają ich autentyczność bez otwierania flaszek. Jest to możliwe w Centre d’Etudes Nucleaires Uniwersytetu w Bordeaux. Zespół, którym kieruje prof. Herve Guegan, sprawdza wiek szkła, z którego zrobione są butelki zawierające dionizjak.

Wiek szkła określany jest za pomocą aparatury emitującej wiązkę jonów wytwarzaną przez mały akcelerator cząstek. W ten sposób określane jest również miejsce pochodzenia szkła butelkowego.

Ustalenie wieku samego wina też jest możliwe, ale po otworzeniu butelki, przy użyciu radioaktywnego cezu 137. Laboratorium w Bordeaux wykonuje takie analizy na zlecenie brytyjskiej firmy The Antique Wine Company, kupującej i sprzedającej rocznie 10 tys. butelek starego wina na zlecenie klientów."

Na zdjęciu Chateau Leoville Barton z wojennego rocznika 1944. Podobno nie najlepszego.

Więcej na ten temat: tutaj

No comments: